Simuleringar

Hållfasthetsanalyser (FEM), dynamisk, flöde, värme

Vi kan simulera olika scenarion på produkten som hållfasthet (FEM-analyser) eller luftflöden och värmeutveckling. Design påverkas alltid av funktionen och att göra tester/simuleringar är ett bra första steg innan prototyp-tillverkningen.

Slå en signal eller skicka oss ett mail om du vill veta mer, eller för att boka ett förutsättningslöst möte!

info@millcroft.se