Ritningar

Patentritningar och CAD-ritningar

När produkten börjar bli klar så behöver den skyddas mot konkurrenter. Vi tar fram 2D-ritningar i CAD som kan användas till patent, designskydd eller tillverkning. Måttsättning och montering anvisas på ett enkelt och beskrivande sätt. Fråga oss vilka möjligheter som finns!

Slå en signal eller skicka oss ett mail om du vill veta mer, eller för att boka ett förutsättningslöst möte!

info@millcroft.se