Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 2010 anordnat tävlingen ”Innovation för alla” två gånger om året. Vinnaren kan få finansiering upp till 1.7 miljoner kr. Det låter som ett bra deal tycker jag!

Årets tema är ”Förenkla för föräldrar”. Utmaningen är att ta fram en produkt som förenklar vardagen. En förälder brottas med många vardagliga problem för att få livspusslet att gå ihop. De får agera som spindeln i nätet med skola och andra aktiviteter som barnen har. Många barn har späckade scheman med sportträning och liknande. Om föräldrarna även har en funktionsnedsättning är det extra utmanande. Det behövs nya innovativa lösningar för att hjälpa till med allt detta.

PTS söker i den här tävlingen IT-lösningar som kan ge föräldrarna ett kommunikationsverktyg mellan barn och olika verksamheter. Önskemålet är även att få in planering och underlätta för alla oavsett funktionsförmåga. Det är även önskvärt att använda Design för alla -metodik.

Tävlingen utlyses den 4 november 2014 och ansökan ska vara inne senast den 16 december 2014. Efter ansökningsperioden kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

Läs mer på PTS hemsida

Läs mer om våra tjänster inom inkluderande design

 , ,