iF har lanserat en helt ny tävling, nämligen en tävling som riktar sig till att förbättra levnadsvillkor, främja fredlig samexistens och bevara miljön. Tävlingen är öppen för designers, arkitekter, företag, offentliga förvaltningar och även privatpersoner. Senast inlämning av bidrag är den 15 oktober i år och prisutdelningen sker den 23 februari nästa år i det internationella designmuseet Die Neue Sammlung.

Tävlingen delas in i elva kategorier. Dessa är:

Power Shifts Globally

Using Resources Smartly

Better Life in Cities

Living Together in the 21st Century

Internet, Media and Data

Climate Change

Vehicles and Mobility of the Future

Ageing Society

Labor Relations Changing

Unleashed Bioengineering

Empowering the Individual

Varje bidrag som skickas in kommer bedömas av en jury. Juryn kommer ta ställning till om bidraget löser ett relevant problem, reflekterar eller främjar höga moraliska och etiska normer, stärker grupprelationer, skapar en positiv upplevelse och att bidraget har en balans mellan arbete och det uppnådda värdet. Det är de huvudsakliga bedömningskriterierna, mer specifika kriterier finns på deras hemsida.

Ansök gärna och se hur långt bidraget kan nå.

Bidraget skickas in på den här sidan:

http://my.ifdesign.de/www/my_if/wcms_page.php?labeld=awards_publicvalue_anmeldung_d&labele=awards_publicvalue_anmeldung_e