Royal College Of Art – examinerade Gemma Roper, har med hennes nyutvecklade produkt förenklat lyssningen av musik. Användaren justerar tempot på låtarna den vill lyssna på genom att dra en rund metallisk cirkel till olika nivåer av en stång. Därefter väljs automatiskt låtar utifrån användarens musikbibliotek på Spotify, förutsatt att personen har ett konto där. Låtar vars tempo överensstämmer med det cirkeln flyttats till, kopplas till högtalaren och spelas upp.

Spotifys sortering av låtar inom samma genrer är till stor hjälp för Gemmas produkt, då låtar inom samma genrer ofta har liknande rytm och tempo. Därmed kan låtar lättare kopplas ihop och matcha det tempo användaren valt. Enheten är programmerad utifrån den funktionen i Spotify. Den är skapad för att känna igen olika genrer samt att enbart spela låtar från det inställda tempot. Ju högre upp cirkeln dras, desto högre blir tempot i musiken.

En bas av marmor rymmer all elektronik och utgör tillsammans med cirkeln och stången en form som påminner mycket om en metronom, även funktionen kan liknas en aning. På Gemma Ropers hemsida finns vidare information om produktens alla delar, stora som små.

http://www.gemmaroper.com/RADIO-ACTIVITY