I analysarbetet är fotografering ett verktyg som vi använder ofta. Vi kan även ta produkt eller personbilder för exempelvis annonsering/marknadsföring.

vagnsienna