En förpackning ska harmonisera med produkten. Vi tar fram koncept på förpackningar och tittar även på grafisk design. Att tillverka lätthanterliga förpackningar som är lätta att öppna blir allt viktigare, och skapar irritation hos många. Ekodesign och lätthanterlighet kombinerat med grafisk design blir en lyckad kombination för din förpackning.

cordförpackning