James Dyson lägger £12m för att skapa en ny ingenjör- och designskola

Sir James Dyson, uppfinnare och entreprenör, har investerat pengar på att starta upp en ingenjörsskola i Storbritannien. Han anser att det är brist på ingenjörer och att någon måste göra något åt det. Den ska ligga i närheten av Imperial College London, på Exhibition Road i South Kensington. Skolan kommer att heta Dyson School of Design Engineering och den kommer att ligga i en byggnad som tidigare var ägd av Science Museum. De fyrtio första eleverna kommer börja i oktober i år och gå en fyraårig utbildning, men det är inte förrän år 2017 som skolan startar upp i den riktiga byggnaden då antal elever per år kommer att ökas till 90 stycken.

Sir James säger själv att skolan behövs eftersom det i dagens Storbritannien endast kvalificeras 40 000 ingenjörer varje år och att det kommer leda till ett underskott på så många som en halv miljon till år 2020. Han väljer att jämföra med Kina som utbildar två miljoner ingenjörer per år och han nämner också att Iran och Filippinerna utbildar fler ingenjörer än vad Storbritannien gör. Med den statistiken påstår han att landet kommer ligga efter i utbildningen om inget förändras.

Sir Dyson har dessutom investerat på andra sätt för att utveckla utbildningen av ingenjörer i England. Han har bland annat bidragit med resurser till University of Cambridge. Bidrag med resurser är Sir James sätt att hjälpa till och skynda på utvecklingen.

Mer information om skolan och om Sir James finns här:
http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/23/james-dyson-foundation-donation-engineering-school-imperial-college

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/engineering/11486948/Dyson-invests-12m-to-create-new-engineering-school.html