Den 29:e augusti fick Askersunds kommun den sjunde flaggan “Flag of Towns and Cities for All” och är den enda kommun i världen som fått priset kontinuerligt. Design för alla har fått en tydlig plats i kommunens budget som gjort flera förbättringar för tillgänglighet och anpassningar för funktionshindrade. Det finns ett stort behov av Design för alla hos alla kommuner, och jag hoppas fler tar efter deras exempel.

Askersund – Flag of Towns and Cities for All

Läs mer om våra tjänster inom:

Inkluderande design

 ,